11 tecken på medberoende

Du vill ju bara hjälpa någon som har det svårt, men var går egentligen gränsen mellan omsorg och medberoende?

Att leva tillsammans med eller nära en person som har någon form av missbruk påverkar oss alla. Det är självklart att vilja stötta en närstående som kämpar, men situationen kan också leda till att du själv blir medberoende. 

Med det sagt är det inte alla som drabbas. Medberoende utvecklas ofta i barndomen hos den som vuxit upp med en förälder som lidit av beroende eller psykisk ohälsa: 

– Som barn utvecklar man väldigt snabbt strategier för att skydda sig själv och familjen. Man kan hamna i en roll där man hela tiden försöker kompensera för det som egentligen pågår. Det kan till exempel vara att man städar bort ölburkar eller drar uppmärksamheten till sig själv om man märker att föräldern mår dåligt, säger Anna Setréus, beroendeterapeut på The House.

Överdrivet ansvar eller kontroll av någons mående ger en känsla av att man duger och känner sig behövd, samtidigt som beteendet på sikt kan skada såväl den psykiska som fysiska hälsan. Anna beskriver det som att kroppens hotsystem ständigt är igång: 

– Det tär otroligt mycket på krafterna. Man kan bli utmattad, ledsen eller deprimerad, men också få fysiska besvär som smärta, sömnsvårigheter och orolig mage. 

Att försöka kontrollera någons missbruk är inte det enda symtomet på medberoende – se listan nedan!

 

Vanliga tecken på medberoende

1. Du försöker kontrollera någon annans missbruk
2. Du har en överdriven ansvarskänsla för andra människor  
3. Du har svårt att lämna destruktiva personer eller relationer
4. Du har svårt med gränssättning och att säga nej
5. Du sätter sällan dina egna behov främst   
6. Du har svårt att identifiera eller prata om dina egna känslor och behov
7. Du söker efter godkännande och erkännande av andra 
8. Du ser dig själv som väldigt lojal och trogen
9. Du känner dig tom när du inte har någon att ta hand om
10. Du har låg självkänsla och kämpar med att se ditt eget värde 
11. Du bär stundtals på dold ilska 

 

Vill du prata med någon om medberoende?

På The House finns såväl individuell behandling som gruppterapi, där du får hjälp att identifiera dina beteendemönster och hitta tillbaka till dig själv. Ring eller mejla oss så berättar vi mer!

[email protected] eller 076-600 80 30