Kokainets oroväckande framfart i Sverige: Från exklusivt nöje till allmän-kris

Kokainanvändandet fortsätter att öka i Sverige. Från att ha varit en drog som begränsats till exklusiva miljöer och resursstarka individer har kokainet alltmer hittat vägen till den bredare allmänheten och blivit en “mainstream”-drog som man inte längre behöver vara särskilt välbärgad för att kunna skaffa sig. Det här beror på flera olika faktorer, visar en ny rapport som tagits fram av SVT Nyheter och som även kommenterades av The House Robert Bohman i SVT den 23 oktober.

Ny statistik från Socialstyrelsen visar att antalet diagnoser kopplade till kokainanvändande ökat kraftigt på senare år, vilket är en oroväckande trend. Antalet patienter som registrerats med diagnoskoden F14 – som sammanfattar en rad olika hälsoproblem som ett resultat av kokainmissbruk – har tredubblats. 2022 fick 1 314 patienter diagnosen F14, en dramatisk ökning jämfört med de 435 som registrerades 2013.

En som oroas av den här utvecklingen är Joar Guterstam, beroendeläkare och forskare vid Karolinska institutet. Enligt honom är siffrorna troligen bara toppen av ett isberg och han menar att det finns ett stort mörkertal gällande diagnoser relaterade till kokainanvändning. Som också SVT Nyheter lyfter fram beror det här på att andra diagnoskoder än F14 används när kokainskador avses, vilket kan ge intrycket att problemet är av mindre omfattning.

Kokain är förödande för såväl hälsa som privatliv. Du riskerar allt från hjärtsjukdom och psykisk ohälsa till sociala problem och ekonomiska svårigheter. Att diagnoser som kommer av ökat kokainanvändande nu eskalerar är också riktigt dåligt för vårt samhälle i stort. De enda som tjänar på att fler tar kokain är den organiserade brottsligheten, som göds av att fler och fler använder drogen – givetvis är även detta en kännbar förlust för samhället, inte minst då kostnaderna för kriminaliteteten skenar och urholkar välfärden.

Dessvärre är kokainets framfart också en indikator på en eskalerande kriminalitet.  Ökad import av droger leder till sänkta priser och därmed större tillgänglighet. Därför äter sig kokainet in i allt fler samhällsgrupper och härmed normaliseras den allt oftare som en ofarlig partydrog.  Vi ser det här alltmer bland våra klienter, då kokainmissbruk är en allt större anledning att människor vänder sig till oss på The House. För någon harmlös partydrog är kokain definitivt inte – utan den är förödande eftersom den är kraftigt beroendeframkallande och ytterst farlig för individen.

För att kunna motarbeta den här utvecklingen behövs det mer information om riskerna med kokain, och att den som fastnat i ett missbruk erbjuds effektivt stöd och vård.

Här måste regeringen samarbeta med hälsosektorn för att förbättra förebyggande åtgärder, behandlingsprogram och rådgivningstjänster för den som är i riskzonen eller som redan fastnat i ett beroende. Man behöver utbilda vårdpersonal och andra samhällsaktörer så att rätt diagnoskoder används. Det kan minska mörkertalet och ge en mer exakt bild av hur utbredd problematiken faktiskt är. 

Att synliggöra riskerna med kokainmissbruk skapar möjligheter till förändringar som blir rena hälsovinster på såväl individ- som samhällsnivå.  Det kommer öka överlevnadschanserna, minska kostnaderna för samhället och samtidigt utgöra en stark motvikt mot de kriminella gängen. 

Här spelar The House en viktig roll med sina unika kunskaper om kokainets effekter och missbrukets karaktär samt vilka behandlingsmetoder som fungerar bäst.

Det är behandlingar skräddarsydda utifrån våra klienters individuella behov, som har visat sig ytterst effektiva och ger ett långsiktigt tillfrisknande, till gagn inte enbart för den drabbade utan för familj och anhöriga. The House statistik över tillfrisknande från kokainmissbruk talar sitt tydliga språk. 

 

För mer information eller frågor så kan man ringa oss på 076 600 80 30 eller maila [email protected]