Julens utmaningar för beroende och anhöriga

Julen är en tid av glädje och samhörighet, men för de som kämpar med beroende, och deras anhöriga som får stå bredvid, kan helgdagarna också innebära en mängd utmaningar. Allt från den sociala pressen till känslomässig stress kopplad till högtiderna och intensivt umgänge med familj och släktingar. Här listar vi några fallgropar som är vanliga under julledigheten och tips för att hantera dem:

Social press och festligheter

Julhelgen är fylld med evenemang som ofta inkluderar alkohol. För personer i beroende kan denna exponering vara en betydande trigger. Det är viktigt att komma ihåg att det är okej att tacka nej till bjudningar som känns alltför riskabla. Att planera nyktra aktiviteter eller att ha en stöttande vän med dig kan också vara hjälpsamt.

 1. Var selektiv: Välj vilka evenemang du deltar i baserat på hur komfortabel du känner dig och risken för triggers.

 2. Planera i förväg: Tänk ut sätt att hantera situationer där alkohol eller droger kan vara närvarande och förbered dig på att tacka nej till erbjudanden.

 3. Skapa alternativ: Anordna eller delta i nyktra evenemang som fokuserar på andra jultraditioner som en konsert, skridskoåkning eller julbak.

Hantering av emotionell stress

Högtider kan framkalla starka känslor som ensamhet, sorg eller saknad. För någon i beroende eller anhöriga kan dessa känslor vara överväldigande. Meditation, samtal och att ge sig ut i naturen kan vara sunda sätt att hantera dessa känslor.

 1. Identifiera och uttryck känslor: Att prata om dina känslor med en vän, familjemedlem eller terapeut kan ge lättnad.

 2. Praktisera mindfulness och avkoppling: Tekniker som meditation, djupandning eller yoga kan hjälpa till att reglera stressnivån.

 3. Engagera dig i kreativa aktiviteter: Konstterapi, musik eller skrivande kan vara utmärkta sätt att uttrycka och hantera känslor.

Familjedynamik och relationer

Familjesammankomster under julen kan återuppväcka gamla konflikter eller smärtsamma minnen. Det är viktigt att sätta gränser och kommunicera sina behov tydligt. Ibland kan det vara bäst att begränsa tiden som spenderas med vissa familjemedlemmar eller välja bort vissa sammankomster helt.

 1. Kommunicera öppet: Var tydlig med dina gränser och behov inför familjemedlemmar.

 2. Sök stöd: Om familjesituationen är svår, planera att ha tillgång till stöd från en vän, terapeut eller stödgrupp.

 3. Skapa egna traditioner: Om familjesammankomster är för svåra, överväg att skapa egna traditioner baserat på vad du tycker om.

Ekonomisk stress

Ekonomisk press är en annan aspekt av julen som kan vara särskilt utmanande. Att skapa en budget och hålla sig till den kan minska ekonomisk stress. Kom ihåg att julens verkliga värde inte ligger i materiella gåvor, utan i de relationer och erfarenheter vi delar.

 1. Sätt en budget: Bestäm i förväg hur mycket du kan spendera och håll dig till den.

 2. Fokusera på meningsfulla gåvor: Överväg att skapa gåvor eller ge upplevelser istället för att köpa dyra saker.

 3. Undvik kommersiella fällor: Minns att julen handlar om samhörighet, inte materialism. Vad du minns från ifjol är oftast inte vad du fick i julklapp utan vilka du spenderade julen med och hur ni hade det.

Förändrade rutiner

Julen innebär ofta en förändring i rutiner, vilket kan vara störande för någon i tillfrisknande. Att bibehålla regelbundna möten med terapeuter eller stödgrupper och att hålla fast vid en daglig rutin så mycket som möjligt kan hjälpa.

 1. Upprätthåll en daglig struktur: Försök att hålla fast vid dina normala rutiner så mycket som möjligt.

 2. Planera för regelbundna möten: Se till att fortsätta med dina vanliga terapisessioner eller stödgruppsmöten.

 3. Var flexibel men konsekvent: Var beredd på vissa avvikelser, men försök att bibehålla dina viktigaste rutiner.

Vi vill påminna våra läsare om att julen, trots dess utmaningar, även är en tid för att söka stöd och gemenskap. På The House förstår vi att kampen mot beroende och de utmaningar deras anhöriga möter inte tar paus under helgdagarna. Därför är vi glada att kunna meddela att vi kommer att hålla öppet genom hela julen, mellandagarna och nyår. Om du behöver stöd eller hjälp, tveka inte att ringa eller maila oss. Kom ihåg att du inte är ensam, oavsett vilka utmaningar du står inför. Vi finns här för att hjälpa dig navigera genom säsongens svårigheter och välkomna det nya året med förnyat hopp och styrka. Vi på The House önskar dig en god jul och ett gott nytt år.

För mer information eller frågor så kan man ringa oss på 076 600 80 30 eller maila [email protected]