Anhörig & medberoende

Som anhörig till den beroende är risken stor att du själv blir medberoende, det vill säga insjuknad i ett dysfunktionellt beteende. Oavsett hur just din situation ser ut, så behöver även du få verktyg för att tillfriskna.

På The House finns spetskompetens för dig som anhörig, där du får hjälp att hitta tillbaka till dig själv igen. 

Att vara anhörig till någon med beroendeproblematik är en utmaning. Motstridiga känslor som besvikelse, ilska och sorg kan leda till en svårhanterlig situation där man ständigt slits mellan hopp och förtvivlan. Den som är anhörig kan må lika dåligt eller till och med sämre än beroendepersonen själv, som kanske inte ens vill kännas vid problematiken. Men bär du på en känsla av att något är fel så är det oftast så. Förnekelse är nämligen en del av beroendesjukdomen, där skulden inte sällan läggs på den anhöriga. 

Vad kan man göra som anhörig till en beroende?

Det är vanligt att att lägga mycket kraft och energi på tankar om hur man egentligen ska hjälpa sin närstående. Det bästa är om personen är villig att komma in till oss för ett första samtal. Är personen ovillig kan du tipsa hen om att besöka vår hemsida och läsa artiklarna vi producerar om beroendeproblematik. Att gå till ett tolvstegsmöte är också ett steg i rätt riktning. 

Läs mer

Ibland kan omtanken till någon som lider göra att missbruket möjliggörs – då behöver du verktyg för att lära dig hur man drar hälsosamma gränser.

Precis som när ett beroende utvecklas riskerar också du som anhörig att insjukna i ett medberoende, ett känslomässigt tillstånd som även kan uppstå i dysfunktionella relationer.

Det som börjar med kärlek och omtanke förändras successivt till ett beteende där den medberoende ständigt anpassar sig efter andra människor, så till den grad att man börjar försumma sina egna känslor och behov. Att vilja skydda eller ”rädda” personen genom att exempelvis täcka upp eller låna ut pengar skapar en ond cirkel där missbruket normaliseras, något som kan få ödesdigra konsekvenser både för den beroende och dig själv.

Så uppträder medberoende – typiska drag

En person som är medberoende har ofta låg självkänsla. Därför letar vederbörande efter något som kan få hen att må bättre, vilket oftast är faktorer utanför en själv – en slags flykt från problemen. Många har svårt att skilja på kärlek, förtjusning och medberoende.

 1. En person med medberoende kommer vanligtvis känna igen sig i några av följande punkter nedan:

 2. En överdriven ansvarskänsla för andras handlingar

 3. En tendens att förväxla kärlek med medlidande: Man tror sig ”älska” människor man kan ”rädda”

 4. Ett ohälsosamt beroende av relationer – den medberoende kommer att göra allt för att hålla fast vid en relation (även om den är destruktiv) för att undvika känslan av att vara övergiven

 5. Ett extremt behov av godkännande och erkännande

 6. Skuldkänslor när hen hävdar sig

 7. Svårt att sätta gränser

 8. Brist på förtroende för en själv och/eller andra

 9. Dold ilska

 10. Svårigheter att fatta beslut

 11. Svårigheter att identifiera känslor

 12. Ändra egna planer för att kunna vara tillgänglig för andra

Medberoende förankras ofta redan i barndomen – kanske har du alltid haft en överdriven ansvarskänsla, svårigheter att lämna destruktiva relationer och en negativ självbild.

På The House finns behandling för medberoende individuellt och i grupp, där vi hjälper dig att titta på eventuella problem du upplevt i din barndom och hur de kan kopplas till dina aktuella beteendemönster. I behandlingen får du lära dig att dra hälsosamma gränser och träna på att komma i kontakt med dina egna känslor, men framför allt verktyg för att tillfriskna oavsett hur din närstående mår.

I de fall där personen vägrar vård arrangerar vi interventioner utifrån individuella behov, både här i Sverige och utomlands. På The House Skeppsbron i Stockholm arbetar vi med anhöriga individuellt och i grupp, samt med par och barn i familjer med beroendeproblematik. 

Individuell behandling

Få skräddarsydd och konfidentiell hjälp för ditt medberoende med vår individuella behandling i en privat miljö. Våra terapeuter arbetar tillsammans med dig för att utveckla en personlig plan som passar dina behov och mål.

Gruppbehandling

Vår gruppbehandling för medberoende ger dig möjlighet att dela dina erfarenheter med andra i samma situation. Våra terapeuter leder dig och gruppen genom en effektiv och skräddarsydd behandling som hjälper dig att övervinna ditt medberoende.

Våra behandlingar är fullt individanpassade efter dig och ditt schema

Behandling för medberoende på The House Skeppsbron

Medberoende förankras ofta redan i barndomen – kanske har du alltid haft en överdriven ansvarskänsla, svårigheter att lämna destruktiva relationer och en negativ självbild.

På The House finns behandling för medberoende individuellt och i grupp, där vi hjälper dig att titta på eventuella problem du upplevt i din barndom och hur de kan kopplas till dina aktuella beteendemönster. I behandlingen får du lära dig att dra hälsosamma gränser och träna på att komma i kontakt med dina egna känslor, men framför allt verktyg för att tillfriskna oavsett hur din närstående mår.

Du arbetar igenom The House egenutvecklade behandlingsprogram för anhörig problematik och medberoende. Vårt evidensbaserade behandlingsprogram bygger på flera behandlingsmodeller och ger dig verktygen för att skapa ett hälsosammare liv.

Fri rådgivning kring våra tjänster

Vill du ha hjälp med ditt problem? Vi är alltid tillgängliga för första samtal. Kontakta oss för fri rådgivning.

Ring: +46 (0)76-600 80 30

Email: [email protected]

 

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i formuläret nedan.