Eftervård

Efter din avslutade behandling så erbjuder vi vår utvecklade eftervård. Detta för att du vidare ska arbeta med ditt mående och rutiner.

Eftervården hjälper dig bibehålla ditt tillfrisknande

Beroende utvecklas ofta över tid. Till en början kan det vara svårt att upptäcka på egen hand, med ett upptrappat intag av alkohol eller droger som smyger sig på utan att man riktigt är medveten om det själv.

Det kan också se olika ut från person till person, allt från att ta några glas för mycket till middagen till att dagligen berusa sig på alkohol eller droger. En ökad tolerans är många gånger det första tecknet på beroende, men då förnekelse är en stor del av sjukdomsbilden kan den drabbade vara den sista att förstå sin problematik.

Gemenskap och spegling

Att festa lite för hårt någon kväll händer visserligen alla ibland, men skillnaden ligger i konsekvenserna av konsumtionen och hur det påverkar din fysiska och psykiska hälsa. När du fortsätter att dricka eller ta droger, trots negativa konsekvenser, kan det vara så att du insjuknat i ett beroende. Kanske har du förlorat valmöjligheten att sluta på egen hand.

Läs mer

Tecken och symtom på beroende

Stämmer några av följande kriterier in på dig? Minst tre av följande sex kriterier ska ha förekommit under minst en månad, eller vara återkommande under loppet av en och samma tolvmånadersperiod:

 1. Stark önskan eller tvång att ta substansen

 2. Försämrad kapacitet att kontrollera intaget

 3. Fortsatt konsumtion trots skadliga effekter

 4. Prioritering av drogen framför andra aktiviteter eller förpliktelser

 5. Ökad tolerans

 6. Fysiska abstinenssymtom

Kika även på listan nedan. Har du upplevt några av symtomen nedan under en och samma tolvmånadersperiod?

 1. Tolerans, antingen behov av påtagligt ökad mängd för att nå effekt eller minskad effekt vid fortgående bruk

 2. Karaktäristiska abstinenssymtom eller fortgående bruk för att hindra sådana

 3. Drogen används i större mängd eller under längre tid än vad som avsågs och prioriteras framför annat

 4. Önskan eller misslyckade försök att minska intaget

 5. Betydande del av livet går åt att skaffa, konsumera eller återhämta sig från bruket

 6. Viktiga sociala aktiviteter påverkas/försummas

 7. Bruket fortgår trots vetskap om skadeeffekterna

 8. Upprepat substansbruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter i relationer, familj, studier eller arbete (Arbete är ofta det sista en beroende missköter)

 9. Upprepat bruk i situationer där det medför betydande risker för fysisk skada, exempelvis rattfylla

 10. Sug/begär efter substansen

 11. Fortsatt bruk trots återkommande problem av social natur på grund av drogeffekterna

Med andra ord – om ditt användande ger dig negativa konsekvenser, så kanske det är något du behöver få hjälp med.

Individanpassad rehabilitering för beroendeproblematik

På The House hjälper vi dig att tillfriskna från beroendeproblematik med en behandling som skräddarsys efter just dina behov, oavsett om det gäller alkohol, droger, sex eller spel. Programmet baseras på tolvstegsmodellen utifrån en evidensbaserad grund samt återfallsprevention, MET (motiverande samtal) och compassion therapy.

Välj mellan öppenvård i Stockholm eller rehab i Östergötland

Du kan antingen besöka oss i våra lokaler på Skeppsbron i centrala Stockholm eller checka in på vårt rehab The Mansion i Östergötland för en månadsvistelse – vi finns här för dig när du är redo.

Individuell behandling

Få skräddarsydd och konfidentiell hjälp för ditt beroende med vår individuella behandling i en privat miljö. Våra terapeuter arbetar tillsammans med dig för att utveckla en personlig plan som passar dina behov och mål.

Gruppbehandling

Vår gruppbehandling av beroende ger dig möjlighet att dela dina erfarenheter med andra i samma situation. Våra terapeuter leder dig och gruppen genom en effektiv och skräddarsydd behandling som hjälper dig att övervinna ditt beroende.

Vi erbjuder eftervård som sträcker sig över 6 månader i Stockholm och digitalt.

Efter din avslutade behandling så erbjuder vi eftervård i grupp. Tillsammans med andra klienter så kommer du att fördjupa dig i ditt tillfrisknande och ditt mående. Att fortsätta arbetet även efter din behandling är av stor vikt för att du ska bibehålla din nykterhet. Genom att träffa andra klienter så kommer ni att spegla och stötta varandra på era individuella resor.

Våra behandlingar är fullt individanpassade efter dig och ditt schema. Vi planerar så att du både hinner och kan ta del av behandlingen.

Vår metod 

På The House har vi utvecklat en unik behandling som särskilt riktar sig till den socialt etablerande individen. Besök oss på vår privata öppenvårdsmottagning i Stockholm eller boka en längre vistelse på vårt rehab The Mansion. Du kan också få behandling var som helst i världen med den mobila lösningen Private House.

Vi har många valmöjligheter för dig som klient eller arbetsgivare. Alla våra rehabiliteringsmetoder är individuellt anpassade efter just dig och din vardag, där du steg för steg får vägledning och stöttning av våra erfarna terapeuter. Vid behov samarbetar vi även med läkare, psykologer eller andra instanser inom olika rehabiliteringsområden. 

Själva behandlingsprogrammet baseras på tolvstegsmodellen utifrån en evidensbaserad grund samt återfallsprevention, MET (motiverande samtal) och compassion focused therapy. Här ges du verktyg att bryta gamla mönster och i stället skapa nya, positiva förändringar i ditt liv och en meningsfull tillvaro helt utan alkohol och droger. 

Fri rådgivning kring våra tjänster

Vill du ha hjälp med ditt problem? Vi är alltid tillgängliga för första samtal. Kontakta oss för fri rådgivning.

Ring: +46 (0)76-600 80 30

Email: [email protected]

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i formuläret nedan.